Arama
TRY
Türkçe
Tüm Kategoriler
  Kategoriler Kapat

  Satış Koşulları

  SAMM tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler aşağıdaki satış Şart ve Koşullarına tabidir:

  1.Genel

  FARNELL Türkiye web sitesinde (https://farnell.samm.com) görülen tüm ürün ve hizmetler için verilen siparişler, SAMM Teknoloji ve İletişim San. Ve Tic. A.Ş. (“SAMM”) ve FARNELL Premier Farnell Limited (”FARNELL”) tarafından açıkça işbu satış şart ve koşullarında (“Şart ve Koşullar”) kabul edilir. SAMM ve FARNELL tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetler için açıkça satış şartlarında aksi belirtilmedikçe ve SAMM yetkilisi tarafından yazılı olarak kabul imzası verilmedikçe, başka sözleşme veya şart ve koşullar geçerli olmayacaktır. FARNELL Türkiye web sitesinde yaklaşık olarak bildirilmiş bulunan veya Müşteriye herhangi bir şekilde iletilmiş olan, ürün ve hizmetlere ait tüm açıklamalar SAMM ile Müşteri arasındaki sözleşmenin herhangi bir parçası değildir. Sitede satışa sunulan ürünler, SAMM tarafındanstok tutulmamaktadır. Satışa ilişkin bu Şart ve Koşullarda yer alan ve “Extented Range Products” ürün yelpazesi ile ilgili olduğu açıkça belirtilmiş olan hükümlerin, başka hükümler ile çelişkili olması halinde, üstünlüğü mevcuttur. SAMM, FARNELL firmasının Türkiye' deki yetkili lojistik destek sağlayıcısıdır. FARNELL’in ürün yelpazesi İngiltere ve ABD’de stoklanmakta olup, SAMM sipariş edilen ürünleri Türk kanunları ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithal edecektir. Eğer Müşteri tarafından herhangi bir şekilde re-eksport (yeniden ihracat) muamelesi yapılması söz konusu olursa, Müşteri bunu yazılı olarak SAMM’ye haber vermek ve SAMM’nin yazılı onayını almakla mükelleftir. Ürünlerle alakalı işbu sözleşme kapsamında SAMM’a yapılacak tüm yazılı bildirimler farnell@samm.com adresinden ya da Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB İhsandede Cd. 800. sok, D:No: 802, 41400 Gebze/Kocaeli adresinden kabul edilecektir.   Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek tüm sorunlar bu işlemleri yapan Müşterilerin sorumluluğunda olacaktır. FARNELL, işletmeler arası yapılacak işin tedarikçisi durumundadır. FARNELL&SAMM web sitesi, tüketiciler ya da özel kişiler tarafından kullanılmak üzere değil, kurumsal müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır., Tüketici sıfatındaki müşteriler de Satış Şart ve Koşulları hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

  2.Fiyatlar

  FARNELL&SAMM Türkiye web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerin fiyatları düzenli güncelleme ve değişikliklere tabidir. Güncel fiyat ve bilgiler SAMM Teknoloji’ye başvurularak veya SAMM tarafından verilen geçerli bir fiyat teklifi alınarak öğrenilmelidir. Yayınlanan fiyatlar doğrudan teklif yerine geçmez ve fiyatların hiçbirine KDV dahil değildir. KDV tutarı sipariş tarihindeki oranlara uygun olarak satış sepetinde ilave edilecektir. FARNELL ve SAMM herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. SAMM tarafından teklif olarak sunulan tüm fiyatlar, bütün nakliye masrafları ve gümrük ücretleri ve diğer giderler de dâhil olarak sipariş edilen ürünler için geçerli olacaktır.

  3.Sipariş

  Müşteri, siparişlerini FARNELL stok numaralarını kullanarak ve SAMM tarafından yapılan geçerli bir fiyat teklifinde bulunan fiyat birimleri ile sunmalıdır. Eğer Müşteri siparişlerinde, yanlış ürün ya da ürün numarası veya mükerrer siparişler verilmişse, işbu Şart ve Koşulların 12. maddesindeki hükümler uygulanacaktır. Taraflar açısından uygun teslim süresi sağlamak için, siparişlerin makul bir zaman öncesinde SAMM’ye ulaşmış olması gerekmektedir. (Lütfen, daha fazla bilgi için Teslimat bölümünü inceleyin). FARNELL ve SAMM, herhangi bir şirket ya da kişi ile ticaret yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, siparişin SAMM tarafından alınmasından makul bir süre sonra, ödeme yapılmış olsun veya olmasın, FARNELL ve SAMM, kabul etmeme beyanını müşterinin siparişte ilettiği telefon, faks ya da e-mail ile Müşteriye ileterek siparişi kabul etmeme hakkına sahiptir. SAMM, Müşterinin ihtiyaçlarına göre siparişleri yerine getirir ve Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmediği sürece veya ürünün daha güncel bir versiyonu mevcut olmadıkça, sipariş edilen ürün yerine başka bir ürün vermeyecektir. Sipariş edilen mal, stoklarda yeteri kadar mevcut değilse, eksik kalan kısmı dengelemek için (Müşterinin talebi doğrultusunda) SAMM; bu ürün FARNELL’in sonraki stoklarında bulunabilecek bir ürün ise siparişi stokta bulunduğu zaman yerine getirmek üzere erteleyecek veya iptal edecektir.

  4.Teslimat

  SAMM, ürünlerin teslimatını Müşterinin siparişlerine uygun olarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. FARNELL&SAMM Türkiye web sitesinde yer alan Müşteri’nin teslimat seçenekleri, ürünlerin www.farnell.samm.com adresinden siparişi verildikten sonra SAMM’nin Gebze ofisine teslimini kapsamaktadır. Müşteri aşağıdaki gönderim seçimlerinden birini yapabilir: Normal (İngiltere stoklu) kargo (7-10 iş günü),FARNELL’in stoğunda bulunan ürünlere ilişkin tüm siparişlerin, haftalık son sipariş verme süresi öncesinde (her Cuma saat 15.30’a kadar) SAMM tarafından alınmış olması halinde SAMM –normal koşullarda- sevkiyatın 7-10 iş günü içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya gümrük nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. Normal (ABD stoklu) kargo (4 hafta): FARNELL‘in stoğunda bulunan ürünlere ilişkin tüm siparişlerin, haftalık son sipariş verme süresi öncesinde (her Cuma saat 15.30’a kadar) SAMM tarafından alınmış olması halinde SAMM –normal koşullarda- sevkiyatın (4 hafta) 20 iş günü içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya gümrük nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. İngiltere stoklu ürünlerde Ekspres kargo (1-3 iş günü) : FARNELL’in stoğunda bulunan ürünler için tüm siparişlerin, günlük son sipariş verme süresinden önce (saat 15.30) SAMM tarafından alınmış olması halinde SAMM –normal koşullarda- sevkiyatın 1-3 gün içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya gümrük nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. Ekspres kargo ücretleri müşteriye aittir ve fatura toplam tutarına yansıtılmış olacaktır. Teslimat için FARNELL&SAMM Türkiye web sitesinde veya SAMM tarafından belirtilen süre ve tarihler, sadece yaklaşık zamanlamayı göstermekte olup, teslimatın gecikmesinden doğabilecek sonuçlardan SAMM hiçbir nam altında sorumlu değildir. Teslimat için öngörülen süre, taraflar arasındaki satış ilişkisinin esasını teşkil etmez. FARNELL ve SAMM, “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlerin teslimatını FARNELL&SAMM web sitesinde yayınlanan “öngörülen teslim süreleri”ne uygun olarak yapmayı planlamaktadir. FARNELL, Müşteri’nin talebi doğrultusunda “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlere ilişkin siparişleri öngörülen süre içerisinde yerine getiremediği takdirde, SAMM Müşteri’yi bilgilendirecek ve alternatif seçenekler sunacaktır. “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünlere ilişkin siparişlerin toplam değerinin 300,00 TL’den az olması halinde, işbu siparişler FARNELL web sitesinde yayınlanan ya da sipariş tarihindeki teklifte yer alan (ekstra nakliye ve yükleme-boşaltma masraflarına tabi olacaktır. “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ürünleri için verilen siparişler iptal edilemez. Müşteri, herhangi bir sipariş vermeden önce, ürünün stoklarda mevcudiyetini ve teslim süresini, SAMM personeli ile iletişim kurarak teyit etmelidir.

  5.Denetim, Teslimatta Gecikme ve Teslim Edilememe Halleri

  Ürünün tesliminden sonra ve mümkün olan en kısa zamanda, Müşteri ürünleri Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda mevcut ayıba ilişkin hükümler doğrultusunda incelemekle ve bildirim yapmakla mükelleftir. Müşteri herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde, ürünlerin siparişe her bakımdan uygun olarak teslim edildiği, ürünlerde herhangi bir kusur veya eksiklik bulunmadığı ve Müşteri’nin de teslim edilen malları kabul ettiğine delalet getirilecektir. Müşteri tarafından aksi yazılı delille ispat edilmedikçe, SAMM’nin kayıtlarında bulunan sevk irsaliyeleri (miktarı da dahil olmak üzere) kesin delil olarak kabul edilecektir. Kanunlar nezdinde detaylandırılan seçimlik haklar, Müşteri’nin siparişe uygun olarak teslim edilemeyen, teslim edildiği halde eksik veya kusurlu olan veya hiç teslim edilmemiş olan ürünlerin siparişleri için öngörülen çözüm yollarıdır. SAMM, herhangi bir şekilde; kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil) , giderler, yükümlülükler, yaralanmalar, kar kaybı (muhtemel de dahil olmak üzere), iş ya da ekonomik kayıp, değer kaybı, zarar, iddia, talep, dava, mahkeme kararları ve/veya bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu sebeplerden dolaylı ya da doğrudan kaynaklanan/kaynaklanacak durumlardan sorumlu değildir.

  6.Ödeme

  SAMM, Müşteri’ye kredi verilmesini kabul etmemiş ise; ödeme, sipariş ile eşzamanlı olarak nakden yapılacaktır. Müşteriler, SAMM satış personeli ile temasa geçerek, usulüne göre ve ilgili dökümanlara dayanarak temin edebilecekleri bir kredi olanağı elde edebilirler. Ödemeler, para transferi veya kredi kartı ile yapılabilir. Ödemeler hakkında daha fazla bilgi için, Müşteri, SAMM personeli ile iletişime geçmelidir.

  7.Mülkiyet

  Kayıp riski veya ürünlere hasıl olacak zararlar, ürünlerin kendisine teslim itibariyle Müşteriye aittir. Tedarik edilen ürünlerin mülkiyeti, satılmış olan ürün bedelinin tamamı ödeninceye veya SAMM’ye borçlu bulunulan bedelin bakiyesi tamamlanıncaya (nakit veya fonların ödenmesine) kadar, Müşteri’ye geçmez. Mülkiyet kendisine geçmeden, Müşteri herhangi bir miktarı ödemede gecikirse; SAMM, tüm ürünlerin derhal iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

  8.Ürün Devamlılığı ve Stokta Bulunma Bilgileri

  FARNELL, önceden haber vermeden, herhangi bir ürünün imalatını durdurmak veya ürün geliştirme devamlılık programının bir parçası olarak; tasarım değişiklikleri veya ürün bulunurluğuna destek olmak gibi değişiklikleri yapma hakkına -FARNELL kataloğunun geçerli ve kullanımda olduğu müddetçe- sahiptir. Aksi belirtilmediği sürece, FARNELL kataloglarındaki herhangi bir bilgi, üreticinin yayınladığı orijinal dökümanlarına ait bilgiler olarak gösterilemez veya orijinal bilgi kaynağı gibi kullanılamaz.

  9.Garanti

  SAMM, sattığı ürünlerde işbu sözleşmenin 5. Maddesi şartlarına göre tespit edilmiş ayıplı olması halinde; ayıplı olan ürünün müşterinin tercihine göre, ayıpsızı değiştirileceğini veya ürünün bedelsiz tamir edileceğini veya satın alma bedelinin iade edileceğini garanti eder. Garanti, ürünün sevk tarihinden itibaren o ürün için kanunda öngörülen garanti süresi veya FARNELL tarafından belirlenen ürünler için zaman zaman yazılı olarak daha uzun bir sürenin öngörülmesi halinde bu süre içinde SAMM’ye yazılı olarak talebin yapılmasına tabidir. SAMM’den alınan hizmetler için (madde 13'te belirtilen): SAMM, verilen hizmet kusurlu ise, her bir ürün özelinde mevzuattan kaynaklı farklı garanti süreleri içerisinde, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, hizmeti yeniden sağlamayı veya hatalı servis uygulanan ürünün yenisini ücretsiz olarak Müşteri’ye tedarik etmeyi garanti eder. Bu garanti SAMM’ye servisin verilme tarihinden itibaren başlar. Özel servis ihtiyacı olunan durumlarda FARNELL tarafından belirlenen ve ürün açıklamasında mevcut süreler içinde yazılı olarak yapılan bir talebe tabidir. Bu garanti koşulları, ürünün yanlış veya kullanım talimatlarına uyulmaksızın kullanımından, SAMM ve FARNELL’in onayı olmaksızın üründe Müşteri tarafından yapılan onarım veya değişikliklerin olması halinden doğan kusurlar için geçerli değildir. Garanti koşullarının uygulanabilmesi için Müşteri, ürünleri geri iade etmeli ve SAMM’nin ürünleri geri alması açısından ürünlerin kullanılabilir durumda olmasını ve FARNELL’in talimatlarına uygun şekilde paketlenmiş olmalarını temin etmelidir. SAMM tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler, işbu Şart ve Koşullara tabidir. Müşteri herhangi bir ürün iadesini talep ettiğinde, SAMM’ye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Önceden bildirimde bulunmaksızın iade edilen ürünler için SAMM iadeyi reddedebilir ve masrafı Müşteri tarafından ödenmek üzere malı Müşteri’ye geri gönderebilir. SAMM tarafından iade alınan tüm ürünler, SAMM’nin mülkiyetine girer.

  10.Kullanım Sınırlamaları

  SAMM tarafından satılan ürünlerin, yaşam desteğinde, cerrahi implantasyon, nükleer ya da uçak uygulamalarında veya ürünlerin içerisindeki herhangi bir bileşenin kusurlu olması durumlarında insanlara veya sistemlere zarar verebilecek uygulamalarda kullanılmaları tavsiye edilmez. Kullanılmaları durumunda meydana gelecek zararlardan FARNELL ve/veya SAMM hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

  11.Sorumluluk

  SAMM; bilgi ya da tavsiye vermemek gibi (SAMM teknik personeli de dahil olmak üzere) sebeplerden kaynaklanan veya bir ihmale bağlı olsun ya da olmasın çalışanlarının, acentelerinin ya da alt yüklenicilerinin hatalarından kaynaklanan hasar, doğrudan veya dolaylı kayıp, giderler, yükümlülük, yaralanmalar, kar (muhtemel de dahil olmak üzere), iş veya değer kaybı, ekonomik kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil olmak üzere), iddia, talep, dava, mahkeme hükümleri uyarınca herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.

  SAMM;

  (i) Kendisi ile Müşteri arasındaki sözlü veya yazılı satış sözleşmesinin veya SAMM tarafından onaylanan siparişin herhangi bir koşulu;

  (ii) Kendisi ile Müşteri arasındaki sözleşme veya SAMM tarafından onaylanan siparişe göre veya SAMM’ye kanun ile yükletilen herhangi bir yükümlülük,

  (iii) Ürün veya hizmetlerde herhangi bir kusur;

  (iv) Fikri mülkiyet haklarının ihlali, veya

  (v) İşbu Şart ve Koşullardan- doğan başkaca herhangi bir kayıp nedeniyle oluşabilecek olan ekonomik kayıplar, cezai tazminatlar, gelir veya kar kayıpları, muhtemel iş kayıpları, itibarına veya şerefine gelebilecek zararlar, sözleşme veya sipariş kayıpları, doğrudan veya dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlardan veya bunların sonucu olarak ya da bunlara bağlı olarak oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

  12.İptaller ve İadeler

  Müşteri, SAMM tarafından kabul edilen siparişleri iptal edemez. Ancak, SAMM, takdir yetkisi doğrultusunda iptal istemine yazılı olarak izin verebilir. Siparişin kısmi iptali halinde SAMM, Müşteri’ye sipariş verilen miktara kıyasen iade zamanı ile sevk tarihi arasında ilgili ürünün birim satış fiyatındaki farkı fatura eder. Müşteri, ürünü sadece, SAMM’a iade edebilir ve bu doğrultuda SAMM’dan alacağını kredi haline getirebilir veya aşağıdaki koşulların tamamını gerçekleştirdiği takdirde alacağın iadesini isteyebilir;

  a. Müşteri, herhangi bir ürünün iadesinden evvel SAMM’a başvurarak SAMM’dan yazılı onay almalıdır,

  b. İade talebini, ürünün teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır,

  c. Ürünler, ambalajlı olarak, orijinal paketinde, yeniden hemen satışa uygun şekilde ve yalnız SAMM’a iade edilmelidir,

  d. Ürünler, iadeye uygun olarak paketlenmiş ve kargo bedeli ön ödemeli şekilde ödenmek suretiyle SAMM’a gönderilmelidir,

  Ürünlerin, 9. Maddedeki “Garanti” koşulları dışında bir sebeple iade edilmesi durumunda müşteriye iade masrafları yansıtılacaktır. Bu iade politikası, yazılım hariç kalibre edilmiş ürünleri, üretim için paketlenmiş ürünleri "P", katalogda olmayan ürünleri, “Extented Range Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ve özel imal edilmiş ürünleri kapsamamaktadır. Buna ek olarak orijinal FARNELL ESD bütünlüğünü ve koruyucu ambalajı açılan ESD duyarlı cihazların iadesi kabul edilmeyecektir. (Örneğin, paketi açılmış ve kapatılmış veya birden fazla paket birbirlerine zımbalanmış olması durumu gibi). SAMM, Müşteriden kendisine transit olarak gelecek ürünler veya bu ürünlerle beraber gelecek ürünlerde oluşabilecek zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. İade politikası çerçevesinde yapılan iade işlemlerinde, iade masrafı ücreti fatura bedelinin 30%’sidir(Bu değer TL’ den daha az olamaz ).

  13.Hizmetler

  FARNELL, ürünleri ile ilgili aşağıdaki hizmetler sunmaktadır: ONARIM, KALİBRASYON, YAZILIM GUNCELLEME, EPROM PROGRAMLAMA ve tarafların kabul edeceği diğer hizmetler SAMM, bu hizmetlerin gerçekleştirmek için teklifinde uygun bir süre belirtebilir. Ancak öngördüğü bu süre uymazsa, SAMM herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. ONARIM hizmeti dahil olmamak kaydıyla, ürün fiziksel ve elektriksel hasarı ve değişikliklerden arındırılmış olmalıdır (Ürün ile birlikte sunulan belgelerde ayrıntılı olarak belirtilen değişiklikler hariç). Onarım, kalibrasyon, yazılım güncellemesi ve eprom programlamaya uygulanan özel hükümler şunlardır: TAMİRLER: TAMİR hizmeti, parçaların temin edilebilme durumu ile ilgilidir ve eğer ürün aşırı derecede fiziksel bir zarara uğramamışsa veya elektrik hasarı oluşmamışsa veyahut herhangi bir değişikliğe maruz kalmamışsa, onarım hizmeti yapılabilir (Ürün ile birlikte, belgelerde ayrıntılı olarak verilen değişiklikler hariç). Tamir bilgi/anket formunda herhangi bir talimat varsa, ürünün kullanım bildirgesine uyulmalıdır. FARNELL, sadece kendi takdir yetkisi uyarınca ürünü onarabilir veya ürünü başka bir ürün ile değiştirebilir. Ürün ile birlikte gönderilen, müşteri tarafından oluşturulan yazılım silinecektir ya da makbuz karşılığı tahrip edilecektir. SAMM, yazılımların içerdiği veriler veya sair gerekçeden dolayı herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.: Müşterinin, cihazlarda bulunan veri veya programları silinecek veya diğer bir şekilde yok edilecektir. Bundan dolayı, FARNELL veya SAMM herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Müşteri kendi özel gereksinimleri için yapılan bu veri veya programlar ile ilgili olarak SAMM’ye bilgi ve tavsiye verecektir. Eğer Müşteri bunu yapmaz veya yapmaktan imtina ederse FARNELL’le SAMM sorumluluk kabul etmez. Müşteri tarafından FARNELL veya SAMM’ye temin edilen veya FARNELL veya SAMM tarafından yapılan herhangi bir işlem veya kopyalama işlemi hiçbir suretle fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın, diğer haklarını ihlal etmez.

  14.Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep, işbu Şart ve Koşulların imzalandığı veya kabul edildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Şart ve Koşullar ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran hallerdir. İşbu Şart ve Koşullar kapsamında mücbir sebep (Tabii afet, salgın hastalık, savaş, terör olayları, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma, grev veya lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilir. Mücbir sebepten etkilenen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. Mücbir sebep halinin 15 (on beş) günden fazla sürmesi halinde, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme imkanına sahiptir. Fesih hakkının kullanılmasında sözleşmenin diğer hükümleri saklıdır.

  15.Katalogdaki Haklar

  FARNELL ve lisansörleri, FARNELL web sitesinde ve FARNELL katalogları içeriğinde bulunan fikri mülkiyet hakları, stok numaraları ile onların tamamen veya kısmen sahibidirler ve Müşteri, FARNELL’in önceden yazılı izni olmadan bunların çoğaltılmasının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  16.Hukuk ve Yargı

  SAMM tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler yukarıdaki Şart ve Koşullara temel alınarak uygulanacaktır ve Türk Kanunları’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri'nin münhasır yetkisini kabul ederler.